HỖ TRỢ NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC

ONLINE TẠI NHÀ - NHẬP HÀNG TẠI XƯỞNG

HỖ TRỢ NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC

ONLINE TẠI NHÀ - NHẬP HÀNG TẠI XƯỞNG

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU

Bước 1: Click vào link quên mật khẩu của DNO https://dongnamorder.com/u/forgot-password
Bước 2: Tại đây, nhập email mà bạn đã đăng ký tài khoản với DNO (Lưu ý: email phải đúng với tài khoản đăng ký và tồn tại để DNO gửi email về cho bạn)

Bước 3: DNO sẽ gửi 1 email về hòm thư của bạn, trong trường hợp không thấy email, vui lòng chờ trong giây lát hoặc kiểm tra hòm thư spam của bạn.

Email lấy lại mật khẩu sẽ có dạng

Quý khách bấm vào nút Lấy lại mật khẩu  để thưc hiện lấy lại mật khẩu của mình

Bước 5: Khi bấm vào nút Lấy lại mật khẩu, tại đây quý khách nhập mật khẩu mới của mình và xác nhận lại mật khẩu. Và kết thúc quá trình lấy lại mật khẩu

* Lưu ý: Trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ các bước mà vẫn không nhận được email từ DNO, quý khách vui lòng liên hệ DVKH hoặc NVKD hỗ trợ mình để được lấy lại mật khẩu. 1 email lấy lại mật khẩu chỉ có giá trị trong 30 phút, quá 30 phút quý khách vui lòng thực hiện lại các bước ở trên

 

TRÂN TRỌNG !!!

DONGNAMORDER.COM